Podnikáme bez hranic

portal S1

portal S2

portal S3

PODPORA SPOLUPRÁCE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NEJEN V ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLICE.
Vytvořené komunikační sítě S1, S2 a S3 nabízí online spolupráci
mezi partnery projektu, podnikateli, studenty a abosloventy

Regionální hospodářská komora Brno jako zástupce členských firem - budoucích zaměstnavatelů absolventů univerzity je důležitým partnerem z podnikatelské sféry, který zná aktuální potřeby svých členů z hlediska požadavků na dovednosti budoucích zaměstnanců.

Těmito znalostmi komora v rámci projektu „Podnikáme bez hranic“ přispívá k optimalizaci vzdělávacího procesu univerzit a tedy k lepšímu uplatnění absolventů univerzit na trhu práce.

Přínosem projektu je navázání dialogu mezi podnikatelskou a akademickou sférou, která vedla k vytvoření báze spolupráce běžné v západních zemích, kde požadavky praxe jsou průběžně monitorovány a implementovány do vzdělávacích programů.

V rámci projektu byla vytvořena elektronická on-line platforma ve formě portálu sítě S2 jak pro studenty, tak pro zaměstnavatele (partnery, členské i nečlenské společnosti).

Portál sítě S2 umožňuje zveřejňování nabídek praxí a stáží v České republice vkládaných podnikatelskými subjekty (převážně MSP) členěných dle jednotlivých kritérií pro studenty VOŠ, studenty a čerstvé absolventy univerzit ze SR i ČR.

 

Výhody a přínosy odborné praxe a stáže na RHK Brno pro studenty

  • Student vykonává praxi resp. stáž odpovídající zaměření studia

  • Student vykonává praxi resp. stáž v organizaci zabývající se rozvojem JMK, rozvojem města Brna a rozvojem podnikatelského prostředí v JMK s vazbou na jednotlivé strategie rozvoje jejichž je spoluautorem; RHK úzce spolupracuje se státní správou

  • Student v rámci odborné praxe spolupracuje jako asistent projektového manažera na reálných projektech podporovaných EU a na významných mezinárodních akcích za spoluúčasti města Brna a BVV = > možnost využití AJ, získání zkušeností, osobní kontakty se zahraničními a tuzemskými subjekty a se stání správou, kontakty se stážisty tuzemských a zahraničních univerzit, dtto zahraničních komor a jiných institucí, kontakty se členskou základnou RHK Brno a podnikatelskou komunitou

  • Student v případě pozitivního hodnocení praxe zůstává ve styku s RHK Brno a může dle potřeby a v rámci příslušné dohody v rámci studia kontinuálně spolupracovat na vybraných projektech podporovaných EU a na významných tuzemských i mezinárodních akcích pořádaných RHK Brno včetně podnikatelských setkání (placeno RHK Brno)

  • Student po dohodě mezi univerzitou a RHK Brno může na základě konkrétního zadání zpracovávat závěrečnou (bakalářskou) práci využitelnou RHK Brno nebo členskou firmou komory za plné podpory RHK Brno

  • Student v případě pozitivního hodnocení a spolupráce s komorou je potenciálním zdrojem perspektivních již částečně integrovaných pracovních sil pro RHK Brno a členskou základnu komory = > možnost zaměstnání

  • Student může získat s ohledem na uvedené a s ohledem na charakter a šíři problematiky řešené RHK Brno přehled nejen na regionální ale i na mezinárodní úrovni, dále pak specifické znalosti, dovednosti a kontakty využitelné pro studium a zvláště pak pro nastartování profesní kariéry po ukončení studia resp. v případě střednědobé spolupráce s komorou i potenciální možnosti rychlejšího kariérního růstu.

    Výstupem projektu je posouzení kompetencí studentů získaných absolvováním předmětů a zejména jejich ověření praxí, databáze profilů studentů a jejich kompetencí propojená na databázi zaměstnavatelů s jejich požadavky na praktikanty.

Obdobné výhody a přínosy má odborná praxe a stáž studentů u podnikatelských subjektů z ČR a SR (převážně MSP) odpovídající konkrétnímu oboru a zaměření studentů.