Poptávka po praxích a stážích

Jedná se o zveřejňování poptávek po praxích a stážích vkládaných studenty VOŠ, studenty a čerstvými absolventy univerzit popř. VOŠ a fakultami univerzit. Nedílnou součástí této komponenty jsou subkomponenty Poptávky (poptávky po praxích a stážích), Smlouvy (vzory smluv), Akce (připravované a aktuálně probíhající akce) a Feedback (zpětná vazba od studentů a absolventů).

  • Akce

Informácie sú zverejnené na základe monitoringu webu škôl pracovníkmi SOPK, informácií škôl doručených SOPK a stánky:
www.stredneskoly.sk/dni-otvorenych-dveri

 

10.2.2016
SOŠ Dubnica nad Váhom 
Zameranie školy: elektrotechnika, strojárenstvo, mechatronika
http://sosdca.edupage.sk 

11.2.2016 od 8,30  do 15,30 hod.
SPŠ Dubnica nad Váhom Zameranie školy: strojárenstvo, elektrotechnika, mechatronika, informatika
www.spsdub.sk 

18.02.2016  od 8,00 do 16,30 hod. 
Spojená škola v Partizánskom
Zameranie školy: strojárstvo, biotechnológie a farmácia, obuvníctvo, obchod
www.spspart.sk 


23. februára 2016 09:00-13:00 hod
Stredná odborná škola obchodu a služieb  Prievidza; 
Zameranie školy: kuchár, čašník, kaderník, cukrár, mäsiar,  remeslá a služby
www.kalina.sk